Charakteristika

O plemeni
Šlechtitelský programOdchov býků
Hlavní znaky

Charakteristika plemene

Plemeno je přirozeně rohaté, ale dle současného trendu se pomalu zvyšuje také počet bezrohých jedinců. Zvířata geneticky bezrohá jsou označována „P“ heterozygotně bezrohá, „PP“ homozygotně bezrohá a s volnými rohy „V“. Je-li jeden z rodičů geneticky bezrohý, ověřuje se bezrohost testováním. Zvířata testovaná na bezrohost mají za označením uvedenou hvězdičku (např. P*).

U plemene dexter se mohou vyskytovat „krátkonozí“ jedinci. Tuto deformaci způsobuje genetická vada, tzv. chondrodysplasie. Krátkonohá zvířata jsou heterozygotními přenašeči této mutace a taková zvířata musí být z plemenitby bezpodmínečně vyřazována, protože výskyt genu pro chondrodysplasii je v populaci v ČR nežádoucí. Homozygotní zvířata se rodí mrtvá a znetvořená – tzv. buldoci. Mutace se ověřuje genetickým testováním, protože mladí dlouhonozí jedinci se exteriérem podobají dospělým zvířatům „krátkonohým“.

Plemeno dexter se vyznačuje klidným temperamentem, nenáročností a velmi snadným telením. Zvířata mají vzhledem ke své hmotnosti relativně velkou plochu paznehtů a tudíž je toto plemeno velmi vhodné pro spásání vlhkých a podmáčených luk, které nedevastuje tak jako jiná masná plemena. Dexter je přizpůsobivý, vhodný téměř do všech klimatických podmínek a na různé typy pastvin. Má-li dostatek potravy a přístřešek, dokáže přežít i v těch nejnepříznivějších podmínkách. V některých státech, např. v Dánsku, se používají inseminační dávky býků dexter pro inseminaci jalovic ostatních masných plemen. Telení je většinou bezproblémové, telata jsou velmi vitální a kříženci v dospělosti dosahují 7/8 velikosti matky.

Krávy mají vynikající mateřské vlastnosti. Těžké porody se vyskytují jen velmi vzácně a telata zaujmou svou vitálností téměř bezprostředně po porodu. Telata se rodí o hmotnosti 18 – 30 kg. Jedná se o velmi rané plemeno, jalovice se mohou připouštět již od 14-ti měsíců. Zvířata jsou dlouhověká, ve stádě nejsou výjimkou krávy schopné reprodukce až do 20 let věku. Plemeno je velmi mléčné a telata dosahují vysokých odstavových hmotností.

V současné době jsou u nás průměrné hmotnosti krav 300 kg a býků bezmála 500 kg. Výška v kříži je u krav v průměru 112 cm a u býků 114 cm.

Standart plemene

Barva

Zbarvení je obvykle celoplášťově černé, přípustné jsou i barevné varianty RED (červená) a DUN (šedá až čokoládová). Přípustné jsou bílé odznaky na břichu, ale pouze od pupku dozadu. V ostatních případech je bílé zbarvení nežádoucí a vylučující pro zápis do PK.

Hlava

Krátká a široká, ladně se zužující směrem k širokému mulci.

Krk

Hluboký a silný, ne příliš krátký ani příliš dlouhý s plynulým přechodem na plece. Hlava by měla být nesena nad úrovní páteře (kohoutkem).

Rohy

Poměrně malé a středně silné, stáčející se směrem dovnitř a vzhůru (u býků se stáčí dopředu a u krav nahoru). Odrohování je povoleno. V populaci se vyskytují také geneticky bezrohá zvířata, která musí být řádně evidována. Rohaté a geneticky bezrohé varianty jsou rovnocenné. Do budoucna lze z pohledu welfare předpokládat výskyt vyššího podílu geneticky bezrohých zvířat.

Tělo

Široká hruď poskytuje dostatečný prostor pro srdce a plíce. Dobře klenutá žebra, široká bedra, čtvrti silné a hluboké, široké a plné boky, klenutá kýta. Hřbetní linie rovná, nasazení ocasu nevýrazné, při pohledu zezadu přecházející přímo od linie. Délka hřbetní linie od kohoutku ke kořenu ocasu by měla být stejná nebo větší, než je výška zvířete v kohoutku.

Končetiny

Suché s korektním postojem s přiměřenou délkou spěnky.

U býků

Dostatečně vyvinutá varlata, souměrná. Pouze jedno plně vyvinuté varle je důvodem pro nezapsání jedince do PK.

U krav

Vemeno vysoko zavěšené s plným závěsným vazem. Struky pravidelně rozmístěné, přiměřeně dlouhé a ne příliš silné.

Kůže a srst

Kůže volná a elastická.

Hmotnost a velikost

Průměrné hmotnosti krav 320 kg a býků bezmála 500 kg.
Výška v kříži u krav v průměru 110 cm a u býků 112 cm.