Oficiální organizace

Dexter club

sdružuje chovatele skotu plemene Dexter. Je součástí Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS).

KontaktAkce
Plemeno Dexter

Vývoj klubu

Historie

Dexter, nejmenší evropské plemeno skotu, pochází z jižního a jihozápadního Irska, kde se rozšířil mezi malými hospodářstvími v horských oblastech. Nejstarší dochované oficiální záznamy o tomto skotu (dle „Royal Dublin Society”) jsou z roku 1879 a o rok později byla založena plemenná kniha (1880). Již v roce 1882 bylo toto plemeno vyvezeno ze země původu do několika oblastí Anglie, kde si velmi rychle získalo oblibu a tak již roku 1892 bylo založeno sdružení „Kerry a Dexter/Kerry Cattle Society”.

 Do České republiky byl první import zvířat plemene dexter uskutečněn v první polovině roku 2012 z Dánska do chovu pana Karla Rodena ve Skrýšově na Sedlčansku. Bylo dovezeno pět jalovic a plemenný býk. Následovaly další dovozy plemenného materiálu, převážně také z Dánska.

Současnost

Od té doby se postupně počty zvířat i chovatelů navyšovaly, proto byl v červnu roku 2014 založen pod patronací ČSCHMS klub chovatelů plemene dexter. Do konce roku 2023 se členská základna rozrostla na 50 chovatelů, kteří mají svůj chov zapsaný v plemenné knize, splňují podmínky Metodiky KUMP. Do plemenitby bylo za deset let vybráno více jak 120 býků a počet čistokrevných plemenic se navýšil na 460 kusů.

 

Dexter je původně kombinovaným plemenem, ale většina chovatelů se zaměřuje na jednostrannou užitkovost. Populace plemene dexter v ČR je zaměřena na masnou užitkovost. Maso má výbornou chuť, kvalitu i mramorování.

Dexter

Vlastnosti plemene

Malý vzrůst

Nejmenší evropské plemeno. Klidný temperament. Dlouhověkost.

Dobré matky

Výborné mateřské vlastnosti. Snadné porody. Vysoká mléčnost.

Přizpůsobivost

Vhodný do všech klimatických podmínek, na různé typy pastvin.

Masné plemeno

Maso má výbornou chuť, kvalitu i mramorování.

Aktuality

1.-2.6.2024 - Klub chovatelů plemene Dexter

Slavnostní klub k 10. výročení založení klubu.

Podrobnosti na stránkách ČSCHMS.

26.8.2023 - Šampiónat plemene dexter - České Budějovice